Wie is tekX?

tekX is een in Rotterdam gevestigd ingenieursbureau dat de meest complete alles-in-éénoplossing voor BIM kan leveren. Als opdrachtgever, architect, adviseur of aannemer kunt u de volledige verantwoordelijkheid voor het BIM-model voor architectuur, bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek én constructieadvies bij één partij neerleggen – tekX. Het BIM model kunnen we vergezeld laten gaan van integrale engineering, waarmee het complete proces van A tot Z opgepakt kan worden.

Producten en diensten

tekX kan in elke fase van ontwerp, bouw of beheer ingeschakeld worden voor het opzetten van het BIM-model, de engineering, toetsing van kwaliteit en samenhang, validatie en verificatie. De onderstaande producten en diensten zijn een greep uit de mogelijkheden.

engineering (bouwkundig, constructief, installaties)

tekX voert voor u de integrale engineering uit: zowel bouwkundig, als constructief en installatietechnisch. Deze integrale uitwerking op hoog niveau zorgt voor een uitwerking die naadloos op elkaar is afgestemd. De participerende bedrijven in tekX werken jarenlang intensief samen. Hierdoor zijn systemen en werkprocessen volledig op elkaar afgestemd. Geen gedoe met afspraken, protocollen, procesbewaking en technische afstemming tussen de disciplines onderling!

ontwerpmanagement en BIM-coördinatie

tekX levert BIM management en BIM coördinatie. We zorgen voor de organisatie tussen alle BIMmende partijen. We lossen knelpunten op en zorgen voor een consistent BIM-model met zowel ontwerpende als uitvoerende partijen.

plantoetsing

Als een plan wordt overgenomen komt vrijwel altijd de ontwerpverantwoordelijkheid om de hoek kijken. tekX zorgt ervoor dat die verantwoordelijkheid zorgeloos kan worden overgenomen. En waar mogelijk worden alternatieven en bezuinigingen gesignaleerd. Ook kunnen BIM ontwerpen van andere bedrijven worden getoetst.

dé schakel tussen ontwerper, bouwer, vergunningverlener en gebruiker

tekX is de schakel tussen ontwerper, bouwer, vergunningverlener, leverancier en gebruiker. We spreken de taal van de ontwerper, we voelen het vakmanschap van de bouwer aan, we beproeven het ontwerp met de vergunningverleners en we verhoren de eisen en wensen van de gebruiker.

Partners

tekX is een onafhankelijk adviesbureau opgezet door: de Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs, Ingenieursbureau SWINN en Techniplan Adviseurs. Wij staan garant voor de hoogste kwaliteit in bouwkundige advies, constructieadvies én installatie-, energie- en milieuadvies. Ons bureau is gevestigd in Rotterdam.
djga
SW
TP

Projecten

Waar zijn wij onderscheidend in?

integrale engineering

tekX is de hoogwaardige aanbieder van integrale engineering in Nederland, zowel bouwkunde, als constructie en installatieadvies in één hand. Integrale engineering is de garantie voor een integraal ontwerp waarbij alle disciplines perfect op elkaar zijn afgestemd.

één aanspreekpunt

Met het inschakelen van tekX ligt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij één partij. Voor contracten, geld en planning nog maar één aanspreekpunt voor u als opdrachtgever. Voor technisch inhoudelijke zaken worden natuurlijk de verschillende disciplines ingeschakeld, maar de coördinatie daarvan gebeurt door tekX.

slim met BIM!

tekX heeft op alle vakgebieden een ruime ervaring met Revit. De participerende partijen in tekX zijn koplopers in BIM. Het kaderpersoneel van tekX is actief in de verbetering van BIM-toepassingen in Nederland zoals in het bestuur van de Revit Gebruikersgroep en Dutch Revit Standard. Samen met TNO en andere Nederlandse partijen wordt samengewerkt in het Europese STREAMER-project om met behulp van BIM het energiegebruik van gebouwen te verlagen.

bruikbaar BIM voor gebouwbeheer en –onderhoud

Met diverse Europese partners wordt een groot onderzoeksproject uitgevoerd om het energiegebruik van gebouwen met behulp van BIM terug te dringen. De onderzoeksresultaten hebben veel invloed op een verbetering van de data voor gebouwbeheer en –onderhoud.

veel capaciteit

tekX kan vaak direct capaciteit leveren door het grote aantal medewerkers. Zo kunnen we snel inspringen bij projecten waar tijdnood dreigt.

Team

Onze medewerkers zijn hooggeschoolde BIM-modelleurs met een bouwtechnische, installatietechnische of constructieve achtergrond. Wij werken al meer dan tien jaar met Autodesk Revit zodat we kunnen bogen op een ruime ervaring en knowhow. Op landelijk niveau nemen we deel aan overleggroepen en kwaliteitsborging zoals het bestuurslidmaatschap van de RevitGG waarin de Dutch Revit Standards worden ontwikkeld.

Laatste nieuws

jan 0
jan 0

Oprichting Revit Standards Foundation

STICHTING BORGT UNIFORM WERKEN MET BIM BIJ ONTWERPMODELLERING AMSTERDAM – De Nederlandse Revit Gebruikers Groep (RevitGG) hebben samen met de oorspronkelijke auteurs van de Nederlandse Revit Standards (NLRS) het initiatief genomen om afspraken rondom het gebruik van Revit software voor bouwontwerp te borgen en gratis beschikbaar te stellen. Hiertoe hebben zij samen met andere marktpartijen […]

  Lees het bericht
mei 1
mei 1

Nieuw samenwerkingsverband tekX biedt BIM-ondersteuning op maat

Drie partijen introduceren vandaag tekX; een onafhankelijk adviesbureau dat diensten specifiek op het gebied van BIM onder één paraplu aanbiedt. Zou het niet ontzettend handig zijn, als de BIM-uitwerking van een bouwproject wordt ontzorgd door een specialistisch team?

  Lees het bericht